Capmany amb el veïnat (II)

El dijous de la setmana passada, 3 de març, va tenir lloc a l’AVV de Bufalà la segona reunió oberta al veïnat referent a les obres de la plaça Maria Aurèlia Capmany.

L’Associació de Veïns i el regidor del districte tercer presenten l’arquitecte encarregat del projecte, que tot seguit exposarà les conclusions de la reunió anterior i el resultat de l’estudi de les demandes veïnals que s’hi van plantejar.

En poques paraules, indica que s’ha aconseguit atendre totes aquestes demandes. Concreta algunes característiques actuals del projecte:

– La part central de la plaça mantindrà l’ús actual, de manera que serà la principal àrea de jocs.

– La cistella de bàsquet afegida es traurà. Caldrà fer una obra de desmuntatge, amb excavació i desfeta del formigó, per tal de poder reaprofitar la cistella en un altre lloc.

– Cal fer una rebaixa de formigó de 50 cm de perímetre per posar-hi cautxú.

– Hi haurà dues terrasses amb jocs infantils. Cal acordar on es situaran. S’aconsella tenir en compte la lluminositat de cada zona per evitar situar-les en zones massa ombrívoles a l’hivern.

– Les quatre terrasses que toquen el carrer Doctor Robert no es dedicaran a jocs infantils, sinó que estaran disponibles per a activitats com ara festes del barri. El mobiliari en aquestes terrasses serà mínim.

– Es posaran baranes allà on hi hagi una alçada de més de 60 cm.

– El nombre de bancs es reduirà: dels 18 previstos en el projecte inicial n’hi haurà 12 (8 de nous i 4 de reaprofitats). Tots seran del mateix tipus. Alguns es recol·locaran. S’acceptaran suggeriments sobre la situació i l’orientació dels bancs.

– Hi haurà una font, tal com van demanar els veïns en la reunió anterior.

– Hi haurà quatre llums nous (ja estan posats).

– No hi haurà una paperera per terrassa, ja que és innecessari i, en no posar-les, es redueixen costos.

– Hi haurà menys joguines individuals i s’instal·larà una joguina gran (una torre) que permeti la interacció dels infants.

En darrer lloc, comenta que algunes modificacions del projecte generen un cost afegit però assumible i en part compensat amb algunes actuacions (reducció de bancs i de papereres, per exemple).

A continuació, intervenen diferents veïns. Alguns valoren profundament que s’hagin atès les seves demandes i la voluntat d’escoltar, de dialogar, d’informar i de consensuar del Govern actual. D’altres, tot i valorar-ho, consideren que no s’ha fet prou i que el projecte continua sent un nyap.

Hi ha qui considera que es podrien haver trobat solucions més econòmiques. D’altres, en canvi, qualifiquen la inversió prevista de ridícula i les actuacions programades, de pegots, i pregunten si realment el pressupost (120.000 €) és inamovible. S’entén que ens els tres anys i mig que queden de mandat s’ha de poder trobar pressupost per fer una actuació en condicions. S’assenyala també que potser no cal que els elements siguin nous sinó simplement nous per a la zona (portats d’altres llocs), ja que d’aquesta manera també s’aconsegueix crear l’efecte de novetat. En darrer lloc, es pregunta pel preu del castell.

Es respon que el fabricant no es pot canviar, però que aquest, tot i no ser el més barat, ofereix qualitat. S’explica que l’Ajuntament hi haurà de posar més diners, buscar recursos addicionals (amb un límit) i fer servir la part reservada per a imprevistos, i que per garantir una utilització eficient (des del punt de vista econòmic però també ecològic), es reaprofitaran els elements que estiguin en bon estat. S’informa que el preu de la torre és d’aproximadament 12.000 € (cautxú apart).

Alguns entenen que no és adient que es mantinguin elements vells, ja que no estan en bon estat. Es comenta que l’únic manteniment que s’ha fet mai en els elements de la plaça va ser que una associació va pintar, i es demana que les joguines siguin segures: en altres parcs hi ha joguines semblants a un tobogan però que no tenen rampa per baixar (només tenen graons per on pujar), fet que ha provocat diversos accidents.

Es contesta que, òbviament, abans de reutilitzar un element, aquest s’envia al fabricant, que en comprova l’estat i hi fa les rehabilitacions necessàries, i s’assegura que si un element no està en bon estat, no es reutilitza sinó que es canvia. S’observa, d’altra banda, que sempre hi ha la indicació de per a quines edats està pensada cada joguina, i és responsabilitat dels pares que se’n faci un bon ús. Així mateix, s’informa que aproximadament el 75% dels jocs seran nous.

Es reclama que es garanteixin la neteja, la seguretat i els comportaments cívics a la plaça i que s’hi doni vida (actualment és trista), i s’addueix que els veïns de Bufalà mereixen espais nets, atès que paguen impostos com tothom, però ara mateix no reben les mateixes contraprestacions que, per exemple, els habitants del centre o badalonins de zones on sí s’inverteix en remodelacions.

Es recorda que aquestes reunions són per parlar sobre el projecte arquitectònic; s’afirma que temes com la seguretat i la neteja es poden tractar però en altres fòrums. S’aclareix, però, que sí que hi haurà els cartells que prohibeixen fumar en espais infantils i portar el gos sense lligar, així com la informació relativa a les limitacions d’edats dels jocs.

Es manifesten queixes pel fet que no es consultés abans amb els veïns, i es considera que el disseny és erroni i que l’arquitecte n’hauria d’assumir la responsabilitat.

Davant d’això, es recorda que, tal com es va explicar en la primera reunió, es parteix d’un projecte existent, ja licitat i atorgat a un empresari. Anul·lar-lo donaria lloc a una reclamació per part de l’empresa adjudicatària, que té uns drets, i a un nou procés de licitació (amb el temps i els costos consegüent). Es subratlla que, davant les queixes veïnals, el Govern actual de seguida va aturar el projecte per parlar amb l’Associació de Veïns, amb Urbanisme i amb el veïnat per intentar atendre totes les seves peticions, la majoria de les quals han estat ateses: es treu la nova cistella de bàsquet, la zona central serà per als infants, no hi haurà ciment sinó cautxú i hi haurà una peça de joc gran. Es subratlla també que el projecte es pot revisar i modificar lleugerament, però que en cap cas és possible elaborar-ne un de nou o fer-hi modificacions substancials. D’altra banda, s’observa que el disseny pot agradar o no agradar, però que l’arquitecte el va fer d’acord amb l’encàrrec inicial. S’insisteix que el Govern actual, amb un concepte de participació diferent del de l’anterior, es va trobar el projecte ja fet i en execució, i que no ha estat l’actual Govern qui no ha tingut voluntat de diàleg i de consens: la seva manera de fer es basa en la recollida d’opinions de totes les parts implicades i en la cerca d’acords, ja que entén que és més barat i útil fer les coses bé des del començament, endegar un projecte que té el vistiplau dels veïns, que no pas refer-ne un que no tenia el seu vistiplau (sovint, ni tan sols el coneixien).

Una veïna considera que l’arquitecte no ha pensat en les persones grans o amb mobilitat reduïda, i aquest respon que si bé sempre es podria demanar més, en aquest aspecte també s’ha millorat: abans hi havia una terrassa accessible i ara n’hi haurà quatre. Explica com serà l’accés a cada zona de la plaça.

Es posa en relleu la possibilitat que té ara el veïnat —a diferència d’abans, quan els polítics no arribaven a acords amb els veïns— d’exercir una participació activa, i se l’anima a cercar punts de consens i a no tancar-se en individualismes: per avançar, cal una visió oberta, que no vol dir conformar-se ni deixar de reivindicar res. En aquest sentit, se’l convida a manifestar les seves aportacions en els canals adients i a emprar l’Associació de Veïns.

Com a conclusió, es posa en relleu que Administració i veïns comparteixen els mateixos objectius, de manera que han de treballar plegats i en harmonia, no pas pensant que l’altre és l’enemic, i es subratlla que la majoria de les demandes veïnals s’han incorporat al projecte i que els veïns han de ser presents en els debats i en l’Associació per tal de tenir força: l’Associació tindrà la força que hi donin els veïns, que, si no hi són, no poden participar.

Un cop finalitzada la reunió, alguns veïns surten a la plaça amb el regidor del districte, la coordinadora del districte i l’arquitecte per comentar in situ alguns dels aspectes tractats durant la reunió.

Des de l’AVV de Bufalà agraïm l’assistència al veïnat i els representants i tècnics de l’Ajuntament de Badalona i l’esforç d’haver arribat a un acord i entesa per part de tothom. 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.