Comissions i Vocalies

Què és i com es crea una Comissió? 

 

IMG-20141002-WA0001

 

Una comissió és formada per un grup de veïns. Es crea a partir d’una demanda veïnal sobre cap problema concret del barri. Els veïns afectats s’adrecen a l’Associació de Veïns, que recull la seva demanda.

L’Avv els cedeix l’espai de discussió i reunió i els dóna el suport, l’acompanyament i l’assessorament necessari per dur a terme les reclamacions i millores que reivindiquen. Cada comissió decideix per si mateixa quin és el camí a seguir en el seu reclam o protesta. L’Avv serveix de punt de trobada per establir un diàleg tu a tu entre els veïns i l’Ajuntament de Badalona.

El caire organitzatiu i constitutiu de la comissió és provisional. Un cop el problema inicial és solucionat, la comissió es dissol i els integrants d’aquesta poden seguir treballant pel barri en d’altres comissions i espais on ells decideixin participar.

Les comissions actuals són: la comissió de Can Barriga, la comissió de Festes i la comissió del Solar de Dr. DaudíSi creus que hi ha cap problema al barri per solucionar i vols contribuir per solucionar-lo, posa’t en contacte amb nosaltres o vine‘ns a veure.  

Què és i com es crea una Vocalia?

 

10464321_518828981549980_1174051877978521624_n

 

Les vocalies també responen d’una necessitat social al barri. A diferència de les comissions, les vocalies contenen un o més vocals en la seva organització. Els vocals són membres de la Junta. Així com les comissions són provisionals, que es desfan un cop s’aconsegueixen els objectius principals, les vocalies són permanents perquè engloben els problemes i inquietuds més generals del barri.

Les vocalies es creen per mitjà de la Junta. Els membres de la Junta discuteixen les possibilitats i característiques de les noves vocalies i les sotmeten a votació. Un cop són aprovades, hi nomenen un vocal i són constituïdes oficialment.

Les vocalies actuals són: la vocalia d’Acció social, la vocalia de la Dona, la vocalia d’Esports i la vocalia de Joves.