Un grup d’unes 15 persones es reuneixen un parell de dies a la setmana per millorar el seu català i la seva confiança en parlar l’idioma. 

El grup de lectura és recolzat per una voluntària de Normalització Lingüística i el grup de conversa és dinamitzat des del Punt Òmnia.

L’objectiu és aconseguir una millora en la lecto-escriptura del català, la interrelació amb altres veïns i  la participació a diverses activitats culturals promogudes per el centre de Normalització Lingüística.