El grup d’espai públic de l’AVV de Bufalà és un espai de debat i treball, obert i participatiu, que agrupa a veïns i veïnes interessats per la millora de la qualitat de l’espai públic del nostre barri.

Quines són les motivacions que orienten l’activitat del grup? Les podríem resumir en les següents:

– Detectar aquelles mancances i necessitats que trobem en els espais d’ús públic del nostre entorn, en àmbits tan variats com la neteja, seguretat, civisme, mobilitat, accessibilitat, manteniment, etc.

– Vehicular les incidències i propostes d’intervenció als responsables tècnics i polítics del districte, per tal d’avançar de manera àgil i efectiva en la seva millora.

– Debatre i treballar propostes que, a mig i llarg termini, millorin la qualitat de vida al barri, a partir de la intervenció sobre l’espai públic.

El grup es reuneix de manera periòdica a la seu de l’Associació per fer seguiment i actualització dels temes treballats, i concretar les línies d’actuació. Compagina aquestes trobades al local amb el treball de camp en els diferents entorns del barri.