Es tracta d’un projecte socioeducatiu que mitjançant les eines TIC es treballen diversos aspectes.  Amb l’ajut del dinamitzador del Punt Òmnia, es duen a terme diferents píndoles informàtiques per a diferents perfils de persones i edats. Es fa servir el Punt Òmnia per a complementar altres tallers que es fan a l’Associació de Veïns i veïnes (català, fotografia, recerca de feina). S’estan treballant moltes activitats amb nens a partir de 6 anys (programació, 3D, rol infantil..). S’ha impulsat un projecte coordinat amb el PDC (Pla de desenvolupament comunitari), on donem recolzament a l’hort comunitari de la Residència Parc Serentill. 

ELS OBJECTIUS DEL PUNT ÒMNIA SÓN:
– Impulsar i afavorir la participació i autonomia de les persones pel que fa a les noves tecnologies.
– Desenvolupar habilitats i capacitats personals.
– Impulsar l’acció coordinada entre el món associatiu.
– Fomentar la relació entre veïns i veïnes.
– Dinamitzar accions comunitàries al barri, recolzades pel PDC del districte.