Relaxació, respiració i estiraments són alguns aspectes que es treballen en aquesta activitat.

Els principals objectius del grup són:
– Millorar l’estat dels assistents a nivell físic i mental.
– Fomentar la relació entre els veïns i veïnes.
– Promoure un estil de vida més saludable.