Ja fa uns quants anys, vam traslladar a l’Ajuntament de Badalona la necessitat de fer un replantejament del Parc Torrents i Lladó que es troba al costat de Roca i Pi, situat entre la Plaça Boada i l’Avinguda Martí Pujol. Considerem que és un espai verd que no es pot perdre i s’ha d’aprofitar més. Demanem l’Ajuntament que el nou model de parc contempli zones infantils i juvenils, per tal de poder donar resposta a una franja d’edat  que no troba el seu espai de joc.  Treballar per conscienciar la gent de fer ús del pipican quan portin els gossos al parc, fer un bon ús del mobiliari urbà i mantenir net tot l’espai, són alguns dels objectius principals pel que haurem de lluitar. El grup de treball d’incidències espai públic de l’Associació de veïns resta a l’espera que l’Ajuntament de Badalona posi data a la trobada, per iniciar el projecte participatiu de millora del parc.   L’Ajuntament es va comprometre en estudiar conjuntament un nou model.