Activitat dirigida a persones que necessitin un espai on poder trobar-se amb altres persones i compartir neguits, pors o senzillament crèixer en companya.

Una hora per parlar i compartir i els darrers 30 minuts per acabar fent exercicis de relaxació.